top of page

ד"ש מפרשת בֹּא🎁

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות.

מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?!

במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם.

*על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"חִינְגָּה המצרית", *שקועים במ"ט שערי טומאה*.

אבל, מחוץ לכללים, ללא הגיון, ה' אומר "בני בכורי ישראל". אוהב אותך, שומר עליך. למה? ככה! מעל כל הסבר!

כאן בא "אֲבָל" שני. גם אנחנו אוהבים את ה' בלי חשבון. אולי שקועים בשטויות, תקועים במצרים, אבל *מאמינים*!

בליל יציאת מצרים אבותינו מלו את עצמם. ברית מילה *כמו תינוק בן שמונה ימים*, אמונה אין סופית, ללא כל הסבר, ללא הגבלות.

עוד, הם לקחו כבש, קורבן פסח, האליל לו סגדו מצרים, *ושחטו אותו* לעיני המצריים, מעשה שגבל בהתאבדות.

בדם המילה ודם קורבן הפסח אבותינו סמנו את פתח ביתם בליל מכת בכורות, "בְּדָמַיִךְ חֲיִי".

היתה זו הצהרת אמונה מוחלטת. נגד מציאות בלתי אפשרית, נצא ממצרים, מ-א-מ-י-נ-י-ם!

בנימה אישית. היה זה בשנות הזעם, אבי ר' יחיאל ז"ל הופרד מאמו רבקה, ה' יקום דמה. כשנתלשה ממנו, אמרה: אתה תראה, הישועה תבוא ברגע האחרון.

הוא עבר עשר מחנות השמדה. את מה שראה וחווה רק ה' יודע. בתוך זה הוא סיפר. הייתי *בטוח* שאנצל. לרגע לא חשבתי אחרת.

בבוכנוולד, ביום האחרון למלחמה, הוא עמד כבר בתור לתאי ההשמדה. ואז הצבא אמריקאי פרץ למחנה. "הישועה תבוא ברגע האחרון". אמא אמרה, אנחנו מאמינים!

שבת אמונה, שלום ושמחה🍷💐🤗

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ג' פרשת בא)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה. האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף

bottom of page