top of page

ד"ש מפרשת בֹּא 🎁

שקוף, ללא טעם, ללא ריח, בלתי ניתן למישוש... אבל נשלם עבורו כל מחיר.

זו אינה פרסומת של נוכל שמבקש למכור עקיצה. 😄 זה... הזמן.


ה"זמן" מקבל בתורה יחס מאוד מאוד רציני. המצווה הראשונה ליהודים קשורה בזמן, "קידוש החודש".


קידוש החודש, ה' מראה למשה פס דקיק זוהר בשמים, מולד הלבנה. ומצווה, "כזה ראה וקדש". זה ראש חודש. משם נקבעים החגים.


הזמן הוא החומר הראשון שנברא לפני כל חומר אחר. (אי אפשר לדמיין בניית בית ללא זמן לבנותו). והוא אכן המצווה הראשונה.


החומר בכל הצורות, גס או מעודן. הוא האתגר של נשמתי. הרם את הכיסוי. ה' נמצא כאן.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ו בא א')

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page