top of page

ד"ש מפרשת בראשית🎁

איך נראה גן עדן? כיף, עונג, מקום נפלא. אבל בטוח מקום *עבודה קשה*!😄

בשעה שאדם הראשון נברא, "ויקח ה' אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן *לעובדה ולשומרה*". עבודה! ככה מְבַלִּים בגן עדן.

להיות מאושר פירושו לעבוד, להיות משמעותי, יוצר, בונה, מחדש, יולד, *משפיע*. ראה ערך יציאה לפנסיה. למה?🤔

הצורך לעבוד נובע ממקום עמוק, להיות *דומה לבורא*, שהוא המשפיע הגדול. בבקשה לא להבהל. 😁

חז"ל מדברים על " שותף לקב"ה במעשה בראשית", לא רק מושפע אלא *שותף פעיל*.

"אדם לעמל יולד", עובד ומשפיע טוב. זו הבריאות וזה האושר.

כי השלימות של הנברא היא לבטא את ה', *דומה לבורא*.

שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקוש חלק ט"ו לך לך ד')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה. האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף

bottom of page