top of page

ד"ש מפרשת במדבר🎁

כמה זה אחד ועוד אחד? בואו נחשב.

אחד מרים, נגיד, משא 10 קילו. שניים *יחד* ירימו... 30 קילו, יותר מכפול (חכמי התלמוד). א"כ, אחד ועוד אחד שווה שלוש.😊

ה"ביחד" הוא לא רק שיפור ברמה התפקודית, זה הרבה הרבה יותר. כי תוספת *בכמות* אנשים, זו תוספת *באיכות* של כולם.

לדוגמה, כל עשרה אנשים שהתקבצו, ללא הבדל מי הם, אישיותם, "צדיקותם", נעשים "מנין". ובּוּם... *השכינה שורה* שם. אפשר לקרוא בתורה, לומר קדיש...

מהפכה מחשבתית, הכמות יוצרת איכות. כי בעולם היהודי הכמות, החומר, הם דרך להתקרב לה'. לעבוד אותו באמצעות החומר.

הפרשה עוסקת *בהרחבה* בספירה של בני ישראל *אחד אחד*. הספירה לא מתייחסת לרמה המוסרית של הנספר.

ללמדנו הכמות חשובה. *לא "מוותרים" על איש*. תוספת כמות, *מרימה את כולנו לאיכות יותר גבוהה*.

באותו ענין, אפשר "לנצח בוויכוח", רווח מפוקפק שמתגמד מול ההפסד. לפעמים כדאי "לוותר על הקרב", ולהרוויח *בגדול*. ביחד אנחנו שווים הרבה הרבה יותר.

שבת שלום שמחה🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ב' במדבר, סעיפים א'- י')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page