top of page

ד"ש מפרשת במדבר 🎁


משה מקבל ציווי חדש, לספור את עם ה'. "שאו את ראש כל עדת בני ישראל...בְּמִספַּר...".

באו נספור.🤔 אחד, שנים, שלושה... כל נספר הוא סתם "עוד אחד". אין שום התייחסות לפנימיות של האדם. נשמע שטחי וחיצוני לגמרי.

אבל לא! פנימיות "ועוד איך". הספירה מדלגת על השִׁכְבָה הראשונה בפנים, (שכל, רגש...) וחותרת *הכי* פנימה.

הספירה נוגעת בשורש הנשמה. כאן אין הבדל ביננו. הספירה צועקת "אתה יהודי". כאן *אנחנו שווים*.

שווים אבל גם שונים. ואכן בספירה *כאן* היה ביטוי גם לשּׁוֹנוּת ויחודיות שיש רק לך, לי...

בספירה כאן מלבד משה, השתתפו ראשי השבטים *הנפרדים*. והעם נספר שבט שבט בנפרד.

זה ה"קונץ", *לְחַבֵּר*. 😊 להביא את שורש הנשמה *בארץ*. להרגיש במקום *הנפרד*, בשבט *שלי* שאנחנו שווים, חלקים של *עם אחד*.

שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקוש חלק כג במדבר א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page