top of page

ד"ש מפרשת במדבר 🎁


משה מקבל ציווי חדש, לספור את עם ה'. "שאו את ראש כל עדת בני ישראל...בְּמִספַּר...".

באו נספור.🤔 אחד, שנים, שלושה... כל נספר הוא סתם "עוד אחד". אין שום התייחסות לפנימיות של האדם. נשמע שטחי וחיצוני לגמרי.

אבל לא! פנימיות "ועוד איך". הספירה מדלגת על השִׁכְבָה הראשונה בפנים, (שכל, רגש...) וחותרת *הכי* פנימה.

הספירה נוגעת בשורש הנשמה. כאן אין הבדל ביננו. הספירה צועקת "אתה יהודי". כאן *אנחנו שווים*.

שווים אבל גם שונים. ואכן בספירה *כאן* היה ביטוי גם לשּׁוֹנוּת ויחודיות שיש רק לך, לי...

בספירה כאן מלבד משה, השתתפו ראשי השבטים *הנפרדים*. והעם נספר שבט שבט בנפרד.

זה ה"קונץ", *לְחַבֵּר*. 😊 להביא את שורש הנשמה *בארץ*. להרגיש במקום *הנפרד*, בשבט *שלי* שאנחנו שווים, חלקים של *עם אחד*.

שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקוש חלק כג במדבר א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page