top of page

ד"ש מפרשת בלק 🎁*כרטיס ביקור*

שם: בלק.

משלח יד: מלך מואב.

תחומי ענין: שנאת ישראל.


המואביים מפחדים, עם ישראל מתקרב. הם לא נותנים לנו רשות לעבור בארצם. אנחנו נאלצים להתרחק ולהקיף סביב.


בלק שוכר את בלעם המכשף לקלל ולהשמיד, ה' ישמור, את אבותינו.


שימו לב, אם הפחד בלבד הפעיל את בלק, היה די בגירוש ישראל הרחק מארצו. אבל לא, בלק *מרחיב* מטרות, הוא מבקש חיסול.


החרדה עוררה שנאה לעצם *הקיום* שלנו. לפנינו הקְלָאסִיקָה של האנטישמיות לדורותיה.


בלק הוא מֶלֶךְ הָרֶשַׁע, ימח שמו. למרות זאת הוא מקבל הנצחה וכבוד מלכים. פרשה שלימה בתורה נקראת *על שמו*?!


אז ככה, בלי להתכוון, בלק הרשע ממש חמוד. 🥰😆 פרויקט הקללות בלק/ בלעם הצמיח את הברכות *הגדולות ביותר*.


בלעם פער פיו לקלל. אבל מהפך, ה' שם בפיו תהילות ותשבחות, ברכות ועוד ברכות עד נבואת המלך המשיח *היחידה בתורה*.


מבלק השונא נולדה... רות המואביה, ממנה נולד דוד, שמזרעו יהיה מלך המשיח. סבא רבה של המשיח יהיה בלק?! 😲


מתגלה הסוד. בתוך הרוע טמון כח אלוקי ממנו הוא ניזון וחי.


אם נפגוש טמטום, רשעות, אנוכיות... יש לדעת תחת ה"פִיכס הזה" טמון ניצוץ אלוקי. נתמקד בו ונוציא אותו *בגלוי*. פרשת המשיח. 🤗


שבת שלום שמחה ומבורכת 🍷💐

(מעובד משיחות הרבי לקו"ש חלק כ"ג בלק א', וחלק כ"ח עמוד 273)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page