top of page

ד"ש מפרשת בחוקותי 🎁


הם אכזריים אבל חשובים לאיזון האקולוגי, הטורפים.

גם בזמן שהמשיח יתגלה, חיות הטרף ימשיכו לסעוד מבשר בעלי חיים. "עולם כמנהגו נוהג".

השינוי יהיה *באנשים* רעים הנוהגים כחיות רעות, *הם* יחדלו לטרוף מאחרים.

הפסוק "וגר זאב עם כבש" פירושו *שאנשים* יחיו בשלום. פירוק הנשק העולמי, "וכִתְּתוּ חרבותם".

כך בתחילת הגאולה. אבל בהמשך, *הכל* ישתנה. המתים יקומו, "העולם ישתגע".

גם החיות יחדלו לטרוף, "וְהִשְׁבַּתִּי חיה רעה מן הארץ". זאב וכבש יחדיו כפשוטו.

ניעור רציני לקיבעון המחשבתי. יתגלה שהטבע אינו מחויב. אריה טורף זה הגיוני באותה מידה כמו "אריה... יאכל תבן". אז כמו היום, *רק ה' קובע*.

שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ז בחוקותי א')

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page