top of page

ד"ש מפרשת בהר 🎁


"הקב"ה עוזר למי שעוזר לעצמו". אמרת שפר מצויה. 😊

כן, כדי להתפרנס צריך לעבוד, להיות "נורמלי".


זהירות! קשה לקריאה. 😆 שנת שמיטה, שיגעון. לא זורעים, לא קוצרים. מפקירים את המטעים והשדות. *לא עובדים!*


"וכי תאמרו מה נאכל?!" לזה בא מענה פלאי. עַמֵּנוּ חי אלפי שנה איתו, "וציוויתי ברכתי לשלוש השנים". תבוא פרנסה *מן השמים*.


שנת שמיטה שופכת אור חדש על *כל השנים.* הטבע וחוקיו לעצמם אינם חשובים *כלל*. הם בריאה מתמדת שה' בורא *עכשיו*.


אכן בוודאי *חייבים* לעבוד, לשמור על הבריאות באופן טבעי. אבל רק משום שכך *ה' ציווה*. חיים נותן *אך ורק* אלוקים חיים.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ל"ב בהר א', סעיפים ה'- ו')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page