top of page

ד"ש מפרשת בהר 🎁


"הקב"ה עוזר למי שעוזר לעצמו". אמרת שפר מצויה. 😊

כן, כדי להתפרנס צריך לעבוד, להיות "נורמלי".


זהירות! קשה לקריאה. 😆 שנת שמיטה, שיגעון. לא זורעים, לא קוצרים. מפקירים את המטעים והשדות. *לא עובדים!*


"וכי תאמרו מה נאכל?!" לזה בא מענה פלאי. עַמֵּנוּ חי אלפי שנה איתו, "וציוויתי ברכתי לשלוש השנים". תבוא פרנסה *מן השמים*.


שנת שמיטה שופכת אור חדש על *כל השנים.* הטבע וחוקיו לעצמם אינם חשובים *כלל*. הם בריאה מתמדת שה' בורא *עכשיו*.


אכן בוודאי *חייבים* לעבוד, לשמור על הבריאות באופן טבעי. אבל רק משום שכך *ה' ציווה*. חיים נותן *אך ורק* אלוקים חיים.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ל"ב בהר א', סעיפים ה'- ו')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page