top of page

ד"ש מפרשת בהעלותך 🎁

מתכוננים לנסיעה. ענן השכינה נעמד בראש המחנות. משה פוקד, והענן נע. תוקעים בחצוצרות, מתחיל המסע .

אחרי כולם, , שבט דן. הם האחרונים, הנמוכים מכולם. אלה "הפשוטים".

להיות "קדימה" זה להיות חכם להבין עומק, להרגיש, באמת כיף. ומה זה להיות "אחרון"?

אחרון הוא מי שמשתתף במסע ה' לא בגלל תחושות ותובנות, "קריירה רוחנית", אלא רק בגלל *שה' ציווה*.

שכל ורגש הם נפלאים. אבל אם יש רק אותם, מאבדים כל מה שיותר גבוה מהם.

המיקום של שבט דן בסוף הוא הקרבה ללא ספק. אבל דווקא זה פינה מקום בתוכו להתחבר עם ה' *שנעלה מכל שכל*.

חז"ל מספרים ששבט דן מצא והחזיר את כל האבדות של השבטים לפניו. הוא החזיר לכולנו את הפשטות.

שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק א' ויחי)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page