top of page

ד"ש מפרשת בהעלותך 🎁

מתכוננים לנסיעה. ענן השכינה נעמד בראש המחנות. משה פוקד, והענן נע. תוקעים בחצוצרות, מתחיל המסע .

אחרי כולם, , שבט דן. הם האחרונים, הנמוכים מכולם. אלה "הפשוטים".

להיות "קדימה" זה להיות חכם להבין עומק, להרגיש, באמת כיף. ומה זה להיות "אחרון"?

אחרון הוא מי שמשתתף במסע ה' לא בגלל תחושות ותובנות, "קריירה רוחנית", אלא רק בגלל *שה' ציווה*.

שכל ורגש הם נפלאים. אבל אם יש רק אותם, מאבדים כל מה שיותר גבוה מהם.

המיקום של שבט דן בסוף הוא הקרבה ללא ספק. אבל דווקא זה פינה מקום בתוכו להתחבר עם ה' *שנעלה מכל שכל*.

חז"ל מספרים ששבט דן מצא והחזיר את כל האבדות של השבטים לפניו. הוא החזיר לכולנו את הפשטות.

שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק א' ויחי)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page