top of page

ד"ש מפרשת אמור 🎁


"תראה מה אתה עושה לעצמך". "תעצור, אתה מִידַּרְדֵּר!". לפעמים הוקעת הרע עובדת.


או אמירה חיובית, "התברכת בלב טוב, חריצות... *לך* לא מתאים להתנהג ככה", לחשוף ולהוציא את הטוב נגד הדחף להרוס.

ויש דרך נוספת.


החוצפה, האטימות, הפראות וה... *הם עצמם* מעידים ומצביעים על ההיפך, על 👈 כוחות ותעצומות נפש אלוקיים. כי *כגודל הרע גדול הכח שקבלנו לעמוד מולו*.


המילה "אֱמור" כהוראה *בפני עצמה*. עיון בדברי חז"ל (ויקרא רבה), מגלה שזו אמירה כמו *של הקב"ה*, אמירה שמעצבת ומשנה את המציאות. בואו נְתַרְגֵּל.


אפשר לומר "יש בך כוחות עוצמתיים להתגבר ולנצח את ההרסנות", פששש אמירה חזקה.


ואפשר לומר " *החוצפה המדהימה* שלך (🥴😆) מעידה שיש על כוחות ענק אלוקיים להצליח. הרע שר שיר הלל לטוב.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ז אמור א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page