top of page

ד"ש מפרשת אחרי- קדושים🎁

איך נראה "קדוש"? זקן לבן ארוך, השראה בעיניים, כנפיים צחורות?!😃

לאו דווקא. לדוגמה: ביום השמח, "הרי את *מקודשת* לי". האשה מותרת לבעלה, ונאסרת לכל אדם.

קדושה, איפוא, היא הִבָּדְלוּת מכל.. בגלל שייכות ל...

יש מצווה "והייתם לי קדושים". מה זה אומר, לעופף בשמים?!😊 לא!

"והייתם לי קדושים" פירושו להבדל. ממי? "ואבדיל אתכם מן העמים".

בין שונים אין דמְיון, ואין צורך להבדיל. מצוות הבדלה יש לה מקום רק בין שניים *דומים*.

בצורכי הגוף, אוכל, כסף... אנחנו נראים כמו אומות העולם. *כאן* באה המצווה "קדושים תהיו". הבדלות, מְיֻחָדוֹת, ושונוּת *בגוף*.

זאת אומרת, יהודי! אין "שְׁעוֹת בית כנסת", ועכשיו יאללה אוכל. החומר הוא חלק מעבודת ה'. חיים *במקום אחד*.

באמת זו *עיקר* השליחות של הנשמה שירדה לעולם, עיסוק בחומר. להקדיש אותו שיהיה בית לה'.

מענין לענין, גזענות שפלה ומרושעת היא הגדרה קבוצה סגורה שֶׁמְּנַכֶסֶת לעצמה זכויות על חשבון אחרים.

להבדיל בין הטמא, ימח שמם, לטהור, "גזענות יהודית", מלבד שהיא פתוחה לכל מי שרוצה לקבל עול מצוות. היא ההיפך.

"גזענות יהודית" זו מחוייבות ועבודה קשה, זו קבלת אחריות להיות "אור לגויים", להחדיר קדושה בעולם. הדברים נכתבו רק בגלל קצת בילבול.🤗 אבל באמת ההסבר מיותר.

שבת שלום שמח ומבורכת🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק א' קדושים, סעיפים א'- ה')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page