top of page

ד"ש מליל הסדר🎁

יין אדום בגביעי כסף, שְׂרוּעִים בהסבה על כרים וכסתות, גאולה, חרות, בני מלכים.☺️ ובאותה שעה, ממש *ההיפך*...


- שונאים "עומדים לכלותינו".

- עניים רעבים מוזמנים ל"סדר"("כל דכפין...").

- מחלוקות ופירוד לבבות... מציאות מבלבלת!


ליל הסדר עושה לנו... סדר.😊 לפנינו "נגיעות" בהגדה של פסח.


הגדה פותחת בהכרזה: *אנחנו עדיין עבדים*! ("השתא עבדין"). "עבדים היינו לפרעה", ונשארנו עבדים!


אבל, למה?! הרי *"ויוציאנו* ה' אלוקינו". ה' בטח עשה "עבודה טובה".😄 למה נשארנו עבדים?!


התשובה טמונה בשאלה. לא יצאנו, אלא *ה'* הוא *שהוציא* אותנו "ביד חזקה...". האין סוף פרץ למצרים. ואנחנו *נשאבנו* לקדושה.


אבל זה היה "גדול עלי". השכל והלב הקטנים *שלי* לא יכלו להכיל. הם נשארו תקועים "בארעא (בארץ) דמצרים".😕 לכן עדיין תתכן גלות, חורבן, רוע...


לאן מתקדמים מכאן? "ובנה לנו את *בית הבחירה*", בית המקדש, מקום הבחירה של ה' בָּנוּ. בואו נדבר על בחירה.


בחירה *חופשית* "נקיה" היא ללא כפיה ואילוצים. והיא תיתכן רק אצל ה'. כי שום גורם, סיבה, גדולים ככל שיהיו, לא יכולים להטות ולהכווין את ה'.


לכן אין סיבה חיצונית לבחירה של ה' בישראל. אלא רק בגלל ששורש הנשמה וה'...*דבר אחד*. מכאן, *אי אפשר להיפרד*.


אבל *בגלוי* ישראל עִם ה' הם *שְׁנַיִם* שונים. שם, חלילה, אפשר לשקוע, להיפרד, להיות עבדים לפרעה.


ביציאת מצרים מתחיל תהליך, פעולת חירום להציל אותנו "ברגע האחרון".


אבל בשיאו של תהליך, בבית הבחירה, נשקיף אחורה, נראה וניווכח *שאי אפשר היה להיות אחרת*.


כי ברובד הפנימי אנחנו וה' *בלתי ניתנים להפרדה*. לכן יציאת מצרים היתה *מחויבת*.


בעומק, כבר במצרים *החלה הגאולה הנצחית*.


בליל הסדר, בעיניים פקוחות, רואים את הבלאגן, מלחמות, עבדות. ורואים בעומק שגאולה נצחית החלה.🤗


חג חרות שמח💐🍷

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק י"ז, פסח ב')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page