top of page

ד"ש מחג שבועות🎁

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה.

אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו.

שאלה: יציאת מצרים הייתה אכן "קונץ" מדהים. אבל בריאת השמים וארץ *יש מאין*, הַפְלֵא וָפֶלֶא גדול לאין ערוך?! מדוע אם כן, ה' לא מציג את עצמו, "אנכי *הבורא*"?!

הגענו.😊 מתן תורה אינו "מופע קונצים"! הוא לא נועד סתם להאדיר את כוחו של ה'. זו פניה ישירה *אלינו*, צאו ממצרים!

בבריאת העולם נוצרו מגבלות הטבע. מתן תורה זה לצאת מהגבלות, לצאת ממצרים.

בלימוד התורה וקיום המצוות ה' "הכניס את עצמו". לכן באמצעותם אנחנו מתרוממים מעל כל ההגבלות. להתחבר עִם הנצח, להיות עַם הנצח.

נכון, בריאת העולם מאדירה יותר את כוחו של ה'. אבל ה' בחר לספר על יציאת מצרים דווקא. כי זה מתן תורה, להתחבר עם ה', לצאת מהגבלות, לצאת ממצרים.

חג שמח, קבלת התורה בשמחה ופנימיות🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק א', תזריע סעיף י"א)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

כמה זה אחד ועוד אחד? בואו נחשב. אחד מרים, נגיד, משא 10 קילו. שניים *יחד* ירימו... 30 קילו, יותר מכפול (חכמי התלמוד). א"כ, אחד ועוד אחד שווה שלוש.😊 ה"ביחד" הוא לא רק שיפור ברמה התפקודית, זה הרבה הרבה

bottom of page