top of page

ד"ש מחג פורים🎁

- חג שבועות שמח.

- הלו, התבלבלת. היום פורים!

סליחה, זה היין...😃

אבל הידעת?! חג פורים הוא ההמשך והשיא של חג שבועות.

זה התחיל בשבועות, קבלנו את התורה ברצון,😊 וגם... בכפיה ואונס.😕

באותו יום נשגב, אהבת ה' הציפה אותנו. *לא יכולנו לסרב*. לכן קבלת התורה, במידה רבה, היתה מושפעת מלמעלה. (הרבי הזקן)

שנים רבות אח"כ, פורים, גזרות המן, חושך, אהבת ה' מוסתרת. *ואז ושם* דבקו היהודים בתורה בכל מחיר, אפילו במחיר החיים.

עכשיו קבלת התורה באה מלמטה. *אנחנו* קבלנו. *קבלת* התורה הושלמה.

וכך כתוב במגילת אסתר, "קיימו וקבלו היהודים...".

בפורים היה "הקיום" של מה ש"קבלו" מכבר במתן תורה. (חכמי התלמוד)

לכן הם ימי "משתה ושמחה". כי *המעבר* מכפיה לקבלה מרצון, מתבטא ב... *שמחחחה*. 🥰😆

מכאן נגזרות *מצוות של שמחה*. משתה יין, לִשְׂמֹחַ. וגם.. לְשַׂמֵּחַ. משלוח מנות מתנות לאביונים.

כמו בקבלת התורה שפרחה נשמתם. הם "יצאו מעצמם". כי אדם, נברא מוגבל לא יכול להכיל את תורת וחכמת ה'.

גם בשמחת פורים, מרגישים את ה"פרחה נשמתם". יוצאים מעצמנו. משתכרים עד "דלא ידע". "מתקלפים" מהשכל הקטן והמוגבל. ומתחברים עם מי שגבוה מכל שכל.

אבל הכי שמח בפורים זה... מתנות לאביונים. כי "אין לך שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים". "שהמשמח לב אומללים דומה לשכינה". (רמב"ם)

כי לחשוב על אחר זה "הכי להשתכר", *"הכי לצאת מעצמי"*. להיות דומה לשכינה.

פורים שמח🥳🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ט"ז, פורים ב')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה. האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף

bottom of page