top of page

ד"ש מחג חנוכה 🎁

מאת הרב פנחס סטזגובסקי שליט"א

קריית גתרוחניות יוונית מול, להבדיל, רוחניות יהודית. פילוסופיה שגלשה חיש קל לשדה הקרב.


בתפיסת העולם היוונית, הנברא נמצא במרכז. וכלפי מה שלא "הסתדר" בשכלם, הם היו יותר מחשדנים.


לכן הם אסרו קיום מצוות טהרה וכשרות. בטענה ש"במיקרוסקופ לא רואים טומאה...". רק מצוות הגיוניות התירו לקיים.


מנגד, ההתבוננות בגדלות הטבע, הביאה אותם למסקנה שהעולם מתנהל ע"י ישות גבוהה עליונה. ומה לעשות?! לא הכל יכולים להבין- התפתחות הרוחניות והמיסטיקה היוונית.


מכאן, הם החליטו, במידה מסוימת, כן לאפשר ליהודים לקיים מצוות על שכליות, "חוקים" (פרה אדומה...).


אבל ההיתר הזה ניתן רק בגלל שיש לאלוקים שכל נפלא, ויש לו מן הסתם הסבר מובן לחוק.

לשיטתם, הסיבה לקיום החוקים היא לא רצון ה', אלא ההסבר שטמון בהם.


(מגולם במילים, "עמדה מלכות יוון הרשעה... להעבירם מחוקי רצונך". כלומר, לא החוקים הפריעו להם, אלא שהחוקים הם "רצונך")


ה"אלוקים היווני" הוא אמצעי לייצור הסברים חכמים ועמוקים מכל. האגו היווני עדיין נשמר. את נוכחות ה' כפי שהוא לעצמו, מעל כל הגיון והסבר, הם העלימו. כי זה יאלץ אותם להתבטל לרצונו.


הדיון לא נשאר ברמה התיאורטית. היוונים פרצו לבית המקדש, וטימאו את השמנים שהיו מיועדים למנורת הזהב.


נשים לב, לא שפכו, אלא טימאו.

אור מנורת הזהב שדלק בשמן זית, סמל החוכמה- אור התורה. אותו היוונים משאירים. אבל מטמאים אותו. מרוקנים אותו מנוכחות ה'.


קם מתתיהו כהן גדול ושאג, "מי לה' אלי". ה' הוא ה', רק בגלל שהוא ה'. הוא ורצונו זו המטרה.


היהודים יצאו לקרב לא הגיוני, מעטים וחלשים מול רבים וגיבורים, נחלו נצחון, טהרו את בית המקדש. והדליקו בנס את המנורה שמונה ימים באור ה'.


שנדע על מה נלחמו אבותינו. 😊


שבת שלום חנוכה שמח 🤗💐🍷

(מעובד עפ"י שיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ג', חנוכה)


10 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בארצם הם היו בני חורין מכובדים. אבל רעב אילץ אותם לרדת למצרים. בתהליך זוחל, אט אט, נכרכו כבלי עבדות על צווארם. בני יעקב מצאו עצמם עבדים עלובים לפרעה. ירידות, בדרך מופלאה מבינתנו, הן קרש קפיצה, הכנה לז

bottom of page