top of page

ד"ש מחג הפסח🎁

יום הולדת שמח, מזל טוב... לנו. נולדנו.🎊🎈😄 יציאת מצרים- זמן הלידה שלנו, "יום הולדת אותך" (יחזקאל ט"ז).

לידה, כי נעשינו מציאות *חדשה*, "עם של תורה".

במצרים היינו עם בגלל שפה משותפת, מגורים במקום אחד, תמונות משותפות באלבום..

היציאה ממצרים היא הפסיעה הראשונה למתן תורה. ("בהוציאך... תעבדון...על ההר הזה") ואז מתחילה ההגדרה החדשה, "עם של תורה".

אנחנו עם אחד כי יש לנו *תורה אחת*. לא תמיד חָלַקְנוּ שטח ארץ אחד, שפה משותפת... התורה היא הגדרה המשותפת שלנו *בכל* הדורות.

"אומתנו איננה אומה כי אם בתורותיה" (בכתב ובע"פ), רבי סעדיה גאון.

התורה אינה כפופה לחוקי הַכְּלָיָה, היא מעל חוקי הטבע. כי היא מאוחדת עם ה'.

לקפוץ להיות "עַם של תורה", זו קפיצה לאין סוף, לידת מציאות *חדשה*.

בלידה שלושה שלבים. ראשית "חג הַמַּצּוֹת". כמו מצה צנומה שלא תפחה, בענווה וצניעות.

ככה, להיות בביטול, בדממה. לרוקן, לפנות מקום בתוכי למשהו שגבוה מהמציאות שלי.

שלב שני, "זמן חרותינו". כאן מתחיל תהליך הפוך, לקבל להפנים, לקנות את החידוש שיהיה *שלי*.

עכשיו זה לא ביטול למישהו מבחוץ. כי התורה, *זה אני*. להיות יהודי *בן חורין*.

שלב שלישי, "חג הפסח". לקפוץ, לדלג, לפסוח לַמָּקוֹם החדש. לצאת מהגבלות. להיות במקום החדש. אחד עם *נותן* התורה.

"מצה" זה אני, "זמן חרותינו" זה אני, "פסח" זה אני. להיוולד עַם תורה.

שבת שלום וחג שמח🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק י"ד, פסח א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page