top of page

ד"ש מחג הפסח 🎁מציאות מורכבת, שלא נאמר מסובכת. עוד מעט מתקדש חג הגאולה, כלי כסף מבהיקים, יין צלול, חג החירות.


אבל למה יש עניים?! ולמה ולמה....?! 😕 איפה החירות?! השאלה שזורה לאורך כל ליל הסדר. וגם התשובה. 😊


ליל הסדר מתחיל בהכרזה "השתא עבדין" (השנה אנחנו עבדים). רגע, אבל כבר יצאנו ממצרים?! למה נשארנו עבדים?!


התשובה לכך טמונה בשלל אמירות ברוח "ויוציאנו השם משם". ה' הוציא אותנו ממצרים. אבל האם הוצאתי את מצרים מתוכי?! שאלה טובה.


חג חירות מישיר מבט לגלות. ומרים אותנו עם הגלות. וכך נאמר בליל הסדר, "ובנה לנו את בית הבחירה". יש בנו את הבחירה של ה', אני יהודי!


סוף סוף זה יֵצא וינבט. כי זה אני ולכן, "לשנה הבאה ב-נ-י ח-ו-ר-י-ן". 😊


שבת שלום וחג כשר ושמח 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק י"ז חג הפסח ב')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page