top of page

ד"ש מחג החנוכה 🎁"למה אלוקים רוצה ש...?" לא תאמינו, אבל על השאלה הבנאלית הזאת, פרצה מלחמת יוון ישראל.


בתפיסה היוונית, ה' מופעל על ידי מושגים של רווח והגיון.


הגישה הזאת נובעת מפירמידה אלילית. בראשה מעל הכל קיימים חוקי הטבע, וערכים שטמונים בבריאה (הַאֲלָהָת הבריאה).


בגישה הזאת, אוי, 😱 ה' מנהיג את העולם בכפוף לערכים מעליו, פרויקטור שהטבע מִינָּה.


מכאן, היוונים הוטרדו ביותר מהיהודים שיש להם מצוות ללא כל הגיון, רק רצון ה', ושלפו חרב וחנית על אבותינו. ("להעבירם מחוקי רצונך").


בהמשך, הלכו היוונים וטימאו את כל השמנים בהיכל. כי טומאה וטהרה היא מצווה... ללא הסבר, רק רצון ה' זוהר.


אבל אנחנו עַם ה', מאמינים בני מאמינים, יודעים שה' יתברך מעל הכל. לכן אווילי להסביר אותו באמצעות חוקי הטבע והמוסר שנבראו על ידו.


נרות חנוכה, בשונה מנרות שבת שיש להם מטרה (שלום בית), נרות חנוכה הם ללא כל מטרה או רווח. רק אור לשם אור.


נרות חנוכה מאירים את עומק הנשמה. קשר עם ה'... כי הוא ה'.


שבת שלום וחנוכה שמח 🤗🍷🌺

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ג' חנוכה סעיפים ה'- י')

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page