top of page

בליל 'דידן נצח' התקיימה התוועדות חסידית במרכז חב"ד 770 'שערי גאולה'

*חב"ד מתעדכנים • ה' טבת*


*קריית גת:* אמש, ליל 'דידן נצח' התקיימה התוועדות חסידית במרכז חב"ד 770 'שערי גאולה' עם השליח לאור יהודה הרב *מנחם מענדל פרידמן* שהעלה זכרונות ממשפט הספרים בימים ההם ולקחיהם לזמן הזה.0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page