top of page

עזרה קטנה - עולם שלם.

אתה מוזמן לבחור לאיזו מטרה יוקדשו כספי התרומה שלך, וכן תוכל להקדיש אותם לעילוי נשמה או לזכות קרוב משפחה או ידיד, וזכות המצוה תעמוד להם בברכה רבה ושפע הצלחה בגשמיות וברוחניות. 

נשמח לקבל כל סכום שהוא לסייע בסיוע לנזקקים, עזרה לילדים מיוחדים, הפצת יהדות לקהלים רחבים ומגוון רחב נוסף של פעילויות קדושות. 

אנו מודים לך על עזרתך, ומברכים אותך בכל טוב.

 

הרב מאיר מאירי - יו"ר עמותת

מרכז חב"ד - שערי גאולה, קרית-גת. 

רחוב גאון הירדן 19

יהודי יקר, זאת ההזדמנות שלך לתרום ולסייע לאחד ממפעלי החסד או מפעלי הפצת היהדות של חב"ד בארץ ישראל. 

פרטי חשבון הבנק שלנו לקבלת תרומות:

מס' חשבון 277109 סניף 433 בנק 20

bottom of page