top of page

אודותינו

בשנת תשי"א, הורה הרבי מליובאוויטש מלך המשיח לאגודת חסידי חב"ד, להקים את ארגון צעירי-אגודת-חב"ד, כדי שישמש "זרוע מבצעת" לדרכה הרעיונית של תנועת חב"ד. זהו הארגון המרכזי והדומיננטי של התנועה והוא אחראי, בין השאר, על פעילותה הארצית לקירוב הלבבות, הנחלת מורשת ישראל לילדים לנוער ולמבוגרים, הפצת משנת חסידות חב"ד, הגשת עזרה וסיוע לנזקקים וגלמודים, עידוד משפחות הגיבורים ונפגעי הטרור, והפעלת מיזמי הצלה לאומיים ועוד שורה ארוכה של פעילויות ושירותים.

מרכז חב"ד - שערי גאולה, קרית גת הנוסד על ידי הרב מאיר מאירי שליט"א בכדי לקרב את הלבבות של הקרית גתים על ידי שיעורי תורה, תפילות, עזרה לנזקקים, הנחת תפילין לכל יהודי, מזוזה בכל בית בקרית גת, הדרכת וליווי חתנים לחופה כדת וכדין, אות בספר תורה, הכשרת מטבחים של תושבי קרית גת, כולל לרבנות ודיינות ועוד...

המוטו של מרכז חב"ד - שערי גאולה, קרית גת הינו: "ואהבת לרעך כמוך" לאהוב כל יהודי באשר הוא ללא הבדל דת וגזע, קירוב לבבות ועזרה לזולת עם חיוך.

בברכה ובכבוד רב נשמח לשרת אתכם תמיד!

מרכז חב"ד שערי גאולה איתך, תמיד,

בכל מקום שתצטרך!

הכתובת לכל עניין יהודי בקרית גת.

bottom of page